Profesori

 

Redoviti profesori

 

Prof. dr. sc. Niko IKIĆ
Dogmatska teologija

 

Izvanredni profesori

 

Izv. prof. dr. sc. Pavo JURIŠIĆ
Religiozna pedagogija i misiologija

Izv. prof. dr. sc. Ante PAVLOVIĆ
Religiozna pedagogija i katehetika

Izv. prof. dr. sc. Darko TOMAŠEVIĆ
Sveto pismo NZ

Izv. prof. dr. sc. Franjo TOPIĆ
Fundamentalna teologija

 

 

Docenti

 

Doc. dr. sc. Mario BERNADIĆ
Dogmatska teologija

Doc. dr. sc. Milenko KREŠIĆ
Crkvena povijest

Doc. dr. sc. Zorica MAROS
Moralna teologija

Doc. dr. sc. Šimo MARŠIĆ
Pastoralna teologija

Doc. dr. sc. Pavle MIJOVIĆ
Filozofija

Doc. dr. sc. Zdenko SPAJIĆ
Socijalni nauk Crkve

Doc. dr. sc. Dubravko TURALIJA
Sveto pismo SZ

Doc. dr. sc. s. Bernarda HORVAT
Kanonsko pravo

 

Viši asistenti

 

Mr. sc. Oliver JURIŠIĆ
Filozofija 

Mr. sc. Tomo KNEŽEVIĆ
Liturgika

Mr. sc. Ivica MRŠO
Filozofija

 

Honorarni nastavnici - vanjski suradnici
 


Doc. dr. sc. Marinko PERKOVIĆ
Moralna teologija

Izv. prof. dr. sc. Tomo VUKŠIĆ
Ekumenska teologija i istočno bogoslovlje

Izv. prof. dr. sc. Drago ŽUPARIĆ
Duhovno bogoslovlje i Latinski jezik

Dr. sc. Sanda D. SMOLJO
Psihologija

Marko STANUŠIĆ
Liturgijska glazba 

 

Profesori emeritusi

Prof. dr. sc. Mato ZOVKIĆ

 

Umirovljeni profesori

 

Prof. dr. sc. Pero PRANJIĆ

Mr. sc. Božo ODOBAŠIĆ
 

 

 

online casino slots